Ocma produce una vasta gamma di sistemi di sollevamento:gru a ponte, gru a bandiera, gru a cavalletto e macchine di banchina